fbpx

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 2. ใช้ภาษาไทยและมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นบางวิชา
 3. รับนิสิตไทย โดนนิสิตต่างชาติสามารถเข้าศึกษาได้หากมีความรู้ในภาษาไทยในเกณฑ์ดี
 4. เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิศวกรรมศาตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • Bachelor of Engineering B.Eng. (Industrial Engineering)

 เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ศึกษาด้านพื้นฐานการผลิตและการบริหารการผลิต
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆด้านวิศวอุตสาหการ
 • การแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร(ประมาณ) 237,070 บาท

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การวางแผนกาผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • วิศวกรอุตสาหการในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและการออกแบบ วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการบริการ
 • ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียนที่ไหน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

© TCASter 2018 | Term of service