Entries by laksanaporn

เจาะลึกการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

การสอบ 9 วิชาสามัญมีการจัดสอบแค่ครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องเลือกสอบทุกวิชา โดยเลือกสอบเฉพาะวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญกับ TCAS รอบที่ 2 เป็นต้นไป ผลคะแนนวิชาสามัญ  9  วิชา  มีอายุ  1  ปี  (นับจากวันที่สอบ) สวัสดีค่ะน้องๆ ถึงวันสมัครสอบ 9 วิชาสามัญแล้ว สำหรับหัวข้อในวันนี้พี่ ๆ ชาว TCASter จะมาอธิบายถึงเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญกันนะคะ โดยจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย 9 วิชาสามัญ คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ? การทดสอบวิชาสามัญใน 9 วิชา น้องๆจะต้องเลือกสอบในรายวิชา ดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) โดยที่น้องๆไม่จำเป็นที่จะเลือกสอบทุกวิชา […]

ทำความรู้จักกับ TCAS (ตอน7) – ตัวอย่างการเลือกคณะในรอบ 4

TCAS รอบ 4 เลืิอกได้ 4 สาขาวิชาแบบมีลำดับ ติดได้สาขาวิชาเดียว คือ ลำดับสูงสุด TCAS รอบ 4 Admission นั้น การคัดเลือกของทางคณะและมหาวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับคะแนนสอบเป็นหลัก โดยที่การเลือกลำดับของคณะ นั้นไม่มีผลต่อการแข่งขัน แต่มีผลต่อการเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมของน้อง ๆ จากตอนที่แล้ว ได้อธิบายการเลือกคณะ และเกณฑ์ในการได้ไปต่อของรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ในระบบ TCAS มาแล้ว พี่ ๆ ชาว TCASter สำหรับในตอนนี้ พี่ ๆ ชาว TCASter จะมาทำความเข้าใจการเลืิอกคณะในรอบที่ 4 Admission ในระบบ TCAS กัน เพราะมีประเด็นที่น้อง ๆ ควรจะต้องรู้ ทั้ง ๆ ที่เป็นการเลือกคณะแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ตัวอย่าง พร้อมคำถาม (แล้วให้น้อง ๆ ลองคิดในใจว่าจะตอบอะไร) น้อง A […]

ทำความรู้จักกับ TCAS (ตอน5) – เลือกคณะอย่างไรในรอบ3 รอบ4

ในการเลือกอันดับคณะในระบบ TCAS รอบ 3 และรอบ 4 นั้น น้อง ๆ จะสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คณะ สำหรับรอบ 3 รับตรงร่วมกัน – ของใหม่ปีนี้ สามารถเลือกได้มากที่สุด 4 ตัวเลือก แบบไม่เรียงลำดับ สามารถติดได้หมดทั้ง 4 ตัวเลือก ถ้าคะแนนและคุณสมบัติผ่าน พิเศษ! สำหรับน้องที่ต้องการเลือก กสพท. เป็น 1 ในตัวเลือก น้อง ๆ จะสามารถเลือกคณะที่อยู่ใน กสพท. ได้มากสุดอีก 4 อันดับ แบบเรียงลำดับ (ในกรณีนี้จะสามารถติดได้คณะเดียวตามอันดับที่เลือกใน กสพท. แต่ไม่รวมกับคณะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ กสพท.) สรุปน้องที่ไม่เลือกตัวเลือก กสพท. สมัครได้มากสุด 4 ตัวเลืิอก 4 คณะ ติดได้หมด 4 ตัวเลือก […]