Entries by patcharakarn jin.

เตรียมพร้อม !!! ทปอ. เตรียมประกาศเกณฑ์คัดเลือก TCAS62 วันที่ 22 สิงหาคมนี้

เทศกาล dek62 กำลังเริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุด ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แจ้งว่า 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะทำการประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS62 น้อง ๆ DEK62 เริ่มเตรียมตั้งรอกันได้เลย TCASter ของเราอัพเดทรวดเร็วทันใจแน่นอน    

TCAS 62 อย่างไม่เป็นทางการ ลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือน ลดการกั๊กที่สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

          จากที่ DEK61 เจ็บปวดกับระบบ TCAS รอบ 3 สำหรับ TCAS62 นี้ ทปอ. ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยืนยันจากการสัมภาษณ์อาจารย์ชูศักดิ์ ประธานพัฒนาระบบ TCAS62 เบื้องต้นได้ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการดังนี้ ระยะเวลาการรับสมัครช่วง ธ.ค. – มิ.ย รอบ 1 Port ไม่เน้นสวยงาม แต่เน้นเนื้อหาและผลงานเป็นหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ TCAS รอบ 3 เลือกได้ 6 อันดับรวม กสพท. ไปในอันดับที่เลือกและติดได้แค่อันดับเดียว ลดการกั๊กที่ การสละสิทธิ์สามารถทำได้แค่ครั้งเดียว ลดการกั๊กที่ สำหรับประกาศระบบ TCAS อย่างเป็นทางการให้รอ ทปอ. ออกมาแถลงการณ์อีกครั้ง