รอบทั่วไป – บทสัมภาษณ์จากรุ่นพี่ที่สอบติดผ่านระบบ TCAS ในรอบ 2 ถึง 5 หรือเรียกว่ารอบทั่วไปที่ไม่ใช่รอบพอร์ตฟอลิโอ เล่าประสบการณ์อ่านหนังสือ การเตรียมสอบ การวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย