รวมทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรี สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งทุนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรียนต่อต่างประเทศ