ทำความรู้จักกับ TCAS (ตอน 6) - ตัวอย่างการเลือกคณะในรอบ 3

TCAS รอบ 3 เลือกได้ 4 สาขาวิชาแบบไม่มีลำดับ…

ทำความรู้จักกับ TCAS (ตอน5) - เลือกคณะอย่างไรในรอบ3 รอบ4

ในการเลือกอันดับคณะในระบบ…